Портфолио

Старши учител по история и цивилизация
Старши учител по химия и опазване на околната среда
Старши учител по немски език
Старши учител по Български език и литература
Учител по английски език
Старши учител по практика - професионална подготовка
Старши учител по теория за спец. "Мехатроника"
Учител професионална подготовка за спец. "Автотранспортна техника"
директор на ПТГ"Д-р Никола Василиади"
Учител по български език и литература
Старши учител по физическо възпитание и спорт
Старши учител по Биология и здравно образование