Местоположение

Сградата на ПТГ "Д-р Никола Василиади" се намира на ул."Брянска" №3 в близост до Автогарата, Дома на хумора и сатирата и Болничен медицински център.